Nieuws
Informatie
 Diensten
Bestuur
Stichting
Staverden
ANBI
Collectedoel
 2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Foto-album
Voorgangers
 2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
2004
Lied 1 t/m 10
 1. Samen in de naam van Jezus
2. Jezus leeft in eeuwigheid
3. Belijdenislied
4. Heer$c ik kom tot U
5. Lichtstad met uw paarlen poorten
6. Als een hert dat verlangt naar water
7. Vrede voor jou$c hierheen gekomen
8. Ga nu heen in vrede
9. 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
10. Een lied over deze plaats
Lied 11 t/m 20
 11. Dank U voor deze nieuwe morgen
12. Door de wereld gaat een woord
13. Dit is de dag
14. Welk een Vriend is onze Jezus
15. God is getrouw
16. U zij de glorie
17. Wat de toekomst brengen moge
18. Eens als de bazuinen klinken
19. Laten wij nu samen
20. Abba$c Vader$c U alleen
Lied 21 t/m 30
 21. Vrede zij U
22. Vader$c ik aanbid U
23. Looft de Here$c alle gij volken 
24. De Here is mijn Herder
25. Groot is Uw trouw$c o Heer
26. Hij kwam bij ons heel gewoon
27. Wie is God behalve onze Heer
28. Aan Uw voeten Heer
29. Ik wil jou van harte dienen
30. U$c die mij geschapen hebt
Lied 31 t/m 40
 31. Jezus geeft een loflied in ons hart
32. Gods volk wordt uitgeleid
33. Majesteit
34. Ik wandel in het licht met Jezus
35. Samen op weg gaan
36. Machtig God$c sterke rots
37. Breng dank aan de Eeuwige
38. Heer$c uw licht en uw liefde schijnen
39. Glorie aan God
40. Uw tederheid genas
Lied 41 t/m 50
 41. Create in me a clean heart$c O Lord
42. Mijn Jezus$c ik hou van U
43. O$c Heer mijn God
44. Heer$c ik prijs Uw grote naam
45. Machtig is de naam van de Heer
46. Juich voor de Heer
47. Wees stil voor het aangezicht van God
48. Heer$c ik kom tot U
49. Heer U doorgrondt en kent mij
50. Juicht$c want Jezus is Heer
Lied 51 t/m 60
 51. Dat eens de Heer zal komen
52. Laat de kindíren tot Mij komen
53. Jezus is de goede herder
54. Wil je wel geloven
55. Lees je bijbel
56. Als je bidt
57. Waar zou de stad van de vrede zijn
58. Maak een vrolijk geluid voor de Heer
59. Een rivier vol van vrede
60. Jezus houdt van alle klein kinderen
Lied 61 t/m 64
 61. Als je veel van iemand houdt
62. Een parel in Gods hand
63. Wij zullen opstaan
64. God kent jou vanaf het begin
Recensies
 Krant 2014
Krant 2013
Krant 2007
Krant 2004
Contact
Login / Logout


 Ingelogd als:
 Guest

12.    Door de wereld gaat een woord    

 

1.      Door de wereld gaat een woord
         en het drijft de mensen voort:
          "Breek uw tent op, ga op reis
          naar het land, dat Ik u wijs."

Refrein:     Here God, wij zijn vervreemden
door te luist' ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

 

2.       Door de wereld gaat een stoet

     die de ban brak van het bloed.
     Die bij wat op aarde leeft
     nu geen burgerrecht meer heeft. (refrein)

 

3.      Menigeen ging zelf op pad

daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan. (refrein)

 

4.      Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang. (refrein)

 

5.      Velen, die de moed begaf,
blijven staan, of dwalen af.
Hunk'rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand. (refrein)

 


Deze website is ontwikkeld met behulp van:
Nukedit 2004 jassen canada goose
15985 visits